Çağdaş, özgür ve evrensel bir üniversite toplumun kültürünü özümleyen, geliştiren ve yayan bir eğitim kurumudur. Bu bağlamda öncülük etmeyi hedefleyen İstanbul Kültür Üniversitesi’nin Ataköy 2. Yerleşkesi, toplumsal birleştiriciliği teşvik edecek biçimde bir kamusal alan yaratmak üzerine odaklanır.  Bu kamusal alan, hem üniversiteye hem yakın çevresine hizmet eden birleştirici bir platformdur.

 

Bu platformdan kullanıcıları içine çeken, iç avlular ile birleştirici bir mekânsal örüntü oluşur. Bu örüntü altında yapı, farklı mekânsal deneyimlere izin verir ve iç avlularda üniversite yaşantısının değişik etkinliklerle desteklenebileceği esnek bir ortam sunar. Yapının üç boyutlu kitlesinin ele alınışında benimsenen rasyonel tasarım yaklaşımı, yer yer cephelerde ve özellikle kafe-kütüphane kütlesinde kullanılan dinamik geometri ile üniversitenin dönüştürücü gücünü yansıtan dışavurumsal bir algıyı sağlar.

Tasarım yaklaşımı

 

Yapı üç ana temel tasarım kararından şekillenir; kamusal alan oluşturmak, manzaraya yönelmek, yakın çevresi için odak noktası olmak. Yapının ortasında yer alan iç avlu/sokak hem yapının iç-dış bütünleşmesine katkıda bulunur, hem kamusal alan kurgusunun ana öğesini oluşturur.  Bu alan, yapının kullanıcıları kadar yapıyı kentle bütünleşme alanı olarak deneyimleyecekler için önemlidir. Yapının amfiler, derslikler, laboratuvarlar, atölyeler, tasarım stüdyoları, akademik ve idari ofislerden oluşan ana kütlesi ile kütüphane ve kafeteryadan oluşan ikincil kütlesi Ayamama deresine doğru açılarak manzaraya yönlenir.

 

Yerden 2 metre yükseltilen yapının etrafını saran ve bazı noktalarda yeşil alanlara bazı noktalarda oturma alanlarına dönüşen platform yerle ilişki kurmayı hedeflerken aynı zamanda çevresini iyileştirmeyi hedefler. Bölgenin yakın gelecekte Ayamama Deresi’nin ıslah edilmesi ile bir rekreasyon alanına dönüşeceği öngörüsüyle örtüşen bu tasarım anlayışında kütüphane ve kafeterya odak noktasıdır.

 

Yapının ana girişi ve protokol girişi ana yol üzerinden verilmiştir. Metrobüs ulaşım aksından ve diğer eğitim birimlerinden gelecek kullanıcılar için, ayrı bir giriş düşünülmüştür. Otopark girişi ise, yan sokaktandır. Bisiklet ile ulaşımı destekleyici düzenlemeler olarak bisiklet yolları ve bisiklet parkları bulunur.